Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 289 Vuoden 2021 yrittäjäpalkinto

LAIDno-2021-581

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 22.11.2016 § 344 vuoden yrittäjäpalkinnon jakoperusteista siten, että vuoden yrittäjäpalkinto jaetaan vuorovuosin teollisuusalan, palvelualan ja joka kolmas vuosi sekä maatalousalan että yksinyrittäjän edustajalle.

Laihian Yrittäjät ry on lähettänyt kuntaan ehdotuksen, että Laihian vuoden 2021 yrittäjäksi valitaan Maanrakennus A. Pajula Oy.

Yrittäjäpalkinnon saannin edellytykset:
1. Palkittavan yrityksen/yrittäjän kotipaikka on Laihia ja yritystoiminta tapahtuu pääosin Laihialla.
2. Palkinnon saajan tulee olla esimerkillinen yritys/yrittäjä.
3. Palkinnon saajaa valittaessa on arvioitava ehdokkaan myönteinen vaikutus Laihian elinkeinotoimintaan.
4. Yrityksen menestystä arvioitaessa on huomiota kiinnitettävä seuraaviin seikkoihin:
- yrityksen taloudelliseen kehitykseen ja liikevaihdon kasvuun
- vaikutukseen työllistäjänä
- yrityksen tuottavuuteen
- ansioihin tuotekehittelyssä ja
- omaperäisyyteen.
5. Tullakseen palkituksi, yrittäjän tulee täyttää ainakin kaksi edellä mainituista seikoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä vuoden 2021 yrittäjäpalkinnon saajaksi Maanrakennus A. Pajula Oy:n.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi