Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 308 Valtuustoaloite / Yrittäjyyskasvatusta lisättävä Laihian kunnan oppilaitoksissa

LAIDno-2021-593

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 15.11.2021, § 92

Päätös
Laihian Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kokouksessa 15.11.2021 päivätyn valtuustoaloitteen: Yrittäjyyskasvatusta lisättävä Laihian kunnan oppilaitoksissa (LAIDno-2021-593)

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
________________________________________________________________________________

Kunnanhallitus, 29.11.2021, § 308

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen sivistyslautakunnalle tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi