Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 306 Valtuustoaloite / Patikointireittien ja laavujen kunnostushanke

LAIDno-2021-591

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 15.11.2021, § 92

Päätös
Laihian perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti kokouksessa valtuustoaloitteen: Patikointireittien ja laavujen kunnostushanke (LAIDno-2021-591).

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

________________________________________________________________________________

Kunnanhallitus, 29.11.2021, § 306

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen hyvinvointilautakunnalle tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi