Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 307 Valtuustoaloite / Laihian kunnan organisaatiorakennetta uudistettava

LAIDno-2021-592

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 15.11.2021, § 92

Päätös
Laihian Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kokouksessa 15.11.2021 päivätyn valtuustoaloitteen: Laihian kunnan organisaatiorakenne uudistettava (LAIDno-2021-592).

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
________________________________________________________________________________

Kunnanhallitus, 29.11.2021, § 307

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen lautakunnille (tekninen, sivistys ja hyvinvointi) sekä hallinto-osastolle tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Keskustelun aikana jäsen Sauli Tuomela ehdotti jäsen Tero Frondeliuksen kannattamana, että valtuustoaloitteen käsittelyyn perustetaan parlamentaarinen työryhmä. Puheenjohtaja tiedusteli, vastustaako joku jäsenistä tehtyä ehdotusta. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että valtuustoaloitteen käsittelyyn perustetaan parlamentaarinen työryhmä.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen edellä mainitulla lisäyksellä.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi