Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 310 Valtuustoaloite / Kotihoidontuen kuntalisän käyttöönottamisen selvitys

LAIDno-2021-595

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 15.11.2021, § 92

Päätös
Keskusta-KD:n valtuustoryhmä jätti kokouksessa 15.11.2021 päivätyn valtuustoaloitteen: Kotihoidontuen kuntalisän käyttöönottamisen selvitys (LAIDno-2021-595).

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.
________________________________________________________________________________

Kunnanhallitus, 29.11.2021, § 310

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen sivistyslautakunnalle tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi