Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 312 Valtuustoaloite / Hyvinvointiliikuntatilaisuuksien järjestäminen POP Areenalla

LAIDno-2021-454

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 30.8.2021, § 68

Päätös
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti kokouksessa 29.8.2021 päivätyn valtuustoaloitteen: Hyvinvointiliikuntatilaisuuksien järjestäminen POP Areenalla (LAIDno-2021-454).
Valtuustoaloitteessa esitetään, että liikuntatoimi/hyvinvointilautakunta järjestää vuosittain syksyn ja talven aikana (syys-huhtikuu) eläkeikäisille ja muille kevyestä liikunnasta kiinnostuneille noin kahden tunnin mittaisen liikuntamahdollisuuden kaksi kertaa viikossa päiväsaikaan (n. klo 13-15).
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Kunnanhallitus, 20.9.2021, § 217

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen hyvinvointilautakunnalle tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, helena.lahtinen@laihia.fi

Kuvaus

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt 29.8.2021 päivätyn valtuustoaloitteen Hyvinvointiliikuntatilaisuuksien järjestäminen POPAreenalla (LAIDno 2021-454) eläkeikäisille ja muille kevyestä liikunnasta kiinnostuneille.

Kuntalaisaloite POPAreenan käyttökustannukset 8.9.2021 (LAIDnro 2021-470) on ollut hyvinvointilautakunnan esityslistalla 22.9.2021 § 14 ja lautakunta on päättänyt siirtää asian jatkokäsittelyyn.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.9.2021 (§ 208) tehnyt päätöksen POPAreenan päiväaikaisesta käytöstä ja hyväksynyt Lujafutis ry:n tekemän tarjouksen ajalla 1.10.–15.12.2021 ja 15.1.–30.4.2022.

Hyvinvointiliikunta on alkanut POPAreenan tiloissa viikolla 43. Liikuntakoordinaattorin ohjaamat kuntopiirit ovat suunniteltu senioreille sopiviksi, mutta ovat kaikille avoimia. Vapailla vuoroilla POPAreena on käytössä omaehtoiseen liikuntaan, mikäli päällekkäisiä varauksia ei ole. Tiedot ovat kunnan sivuilla.

Maanantai: Vapaa vuoro 14:00-15:30

Tiistai: Ohjattu kuntopiiri 14:00-15:00

Keskiviikko: Ohjattu kuntopiiri 14:00-15:00

Torstai: Vapaa vuoro 14:00-15:30

Päätösehdotus

Esittelijä

Hannu Happonen, perusturvajohtaja, hannu.happonen@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että terveys- ja hyvinvointijohtaja, vs vapaa-aikapäällikkö Helena Lahtinen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana § 40.

Merkitään, että jäsen Olli Raatikainen poistui kokouksesta esteellisenä (intressijäävi/Pop-areenan hallituksen jäsen) eikä esteellisenä ottanut osaa tämän asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi