Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 316 Tiedoksi

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunta on saanut valtiovarainministeriöltä 23.11.2021 päivätyn päätöksen alijäämän kattamiskauden pidennystä koskevaan hakemukseen (LAIDno-2021-425). Hakemuksen tuli perustua niihin poikkeuksellisiin ja tilapäisiin kunnallistaloudellisiin vaikeuksiin, jotka johtuivat covid-19 -pandemiasta.
Valtiovarainministeriö hylkäsi hakemuksen. Hylkäyksen perusteluna on epidemian johdosta saatujen peruspalvelujen valtionosuuksien lisäysten, yhteisöveron jako-osuuden korotuksen ja muiden valtiolta saatujen tukien määrä, joka on vuosina 2020 ja 2021 on yhteensä 3,6 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä valtiovarainministeriön päätöksen tiedoksi.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus
Tiedoksi-kohtaan lisätään teksti:
Valtiovarainministeriö on tehnyt 25.11.2021 päätöksen, että se myöntää Laihian kunnalle harkinnanvaraista valtionosuutta 1 470 000 euroa. (LAIDno-2021-422)

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen edellä mainitulla lisäyksellä.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi