Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 279 Talouden raportointi 2021

LAIDno-2021-75

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Talouden toteumasta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.

Tammi-lokakuun 2021 toimintakulut ovat 105,1 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Laskennalliseen tammi-lokakuun talousarvioon verrattuna toimintakulut ovat 104,2 %. Suurimmat nousut ovat erikoissairaanhoidon kustannuksissa (noin 738 000 euroa) ja sivistystoimen henkilöstökustannuksissa (noin 580 000 euroa).

Tammi-lokakuun verotulot on 104,1 % ja valtionosuudet 101,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Verotulot ja valtionosuudet yhteensä kasvoivat 3,0 % edellisestä vuodesta.

Talousjohtaja esitteli tammi-lokakuun talouden seurantaraportin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä talouden seurantaraportin tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että perusturvajohtaja Hannu Happonen, vs. sivistysjohtaja Markku Laukkonen ja tekninen johtaja Jari Mansikka-aho saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi § 279-280 ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi