Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 277 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa olisivat jäsen Tiina Friman ja jäsen Jukka Harju.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kunnanhallitus päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 6.12.2021.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Tiina Frimanin ja jäsen Jukka Harjun.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi