Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 292 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / vaikuttamistoimielimet 2022

LAIDno-2021-572

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Pohjanmaan hyvinvointialue perustaa vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston ajalle 1.1.–31.12.2022. Hyvinvointialueen kuntia pyydetään nimeämään edustajat kyseisiin vaikuttamistoimielimiin. 

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten perustaminen tehdään lain hyvinvointialueista (611/2021 § 32) mukaisesti niin, että vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan yksi edustaja ja varaedustaja. Vaikuttamistoimielimet toimivat kaksikielisesti. Niissä voi myös toimia viranhaltijoita asiantuntijajäseninä. 

Valitut jäsenet edustavat oman kuntansa vammais- ja vanhusneuvostoa tai nuorisovaltuustoa hyvinvointikuntayhtymässä sekä toimivat tiedon välittäjinä omaan kuntaansa tai sieltä hyvinvointikuntayhtymän vaikuttamistoimielimeen. Vaikuttamistoimielin kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa tarpeen mukaan. Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten kokouksiin osallistumisesta maksetaan 150 euron kokouspalkkio sekä kilometrikorvaus. 

Vaikuttamistoimielinten puheenjohtajat valitaan ensimmäisessä kokouksessa. Toimielimen sihteerinä ja esittelijänä toimivat hyvinvointialueen virkamiehet. Toimielinten pöytäkirjat julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. 

Ikäihmisten- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston nimeämät jäsenet ja varajäsenet tulee ilmoittaa 14.12.2021 mennessä kunnan kirjaamon osoitteeseen: laihian.kunta@laihia.fi. Kunnan tulee ilmoittaa nimetyt jäsenet ja varajäsenet Pohjanmaan hyvinvointialueelle 15.12.2021 mennessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää pyytää Laihian kunnan ikäihmisten- ja vammaisneuvostoa sekä nuoristovaltuustoa nimeämään keskuudestaan jäsenen ja varajäsenen Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostoon sekä nuorisovaltuustoon 14.12.2021 mennessä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi