Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 287 Määräraha talousarvioon 2021 / projekti urheilukentän rakennukset

LAIDno-2021-118

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Masa Hiipakka, kiinteistöpäällikkö, masa.hiipakka@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnanvaltuusto on päätöksessään § 104  16.12.2019 myöntänyt 85 000 €:n määrärahan urheilukeskuksen huoltorakennukseen, jossa Wc-tilat, suihkut ja pukuhuoneet. Hankkeeseen on haettu vuonna 2019 valtionapua 34 324 € ja päätöksessään aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeeseen valtionavun 30 803 €.

Hankkeen kustannusarvio on ollut 123 349 €, sisältäen avustuksen ja investointimäärärahan.

Sähkötyöt toteutuivat kustannusarvion 16 000 € mukaisesti, ilmanvaihtotöiden arvioitu osuus oli 13 000 € ja toteutuneet kulut 10 000 €. Putkitöiden arvioitu osuus oli 16 000 € ja toteutuneet kulut 29 000 €, kalusteiden osuus ylittyi noin 3 000 € ja urheilukentän puolelle suunniteltua terassia laajennettiin käytettävyyden sekä turvallisuuden takia. Loput 20 000 € ylityksestä koostuvat huoltorakennuksen lisääntyneistä suunnittelukustannuksista, rakennuksen paikan siirtämisestä alkuperäisestä paikasta ja 2019 arvioitujen rakennusmateriaaleiden hintojen huimasta noususta.

Alkuperäisen investoinnin toteutuneet kustannukset ovat 145 795 €, eli koko hankkeen lisämäärärahan tarve on 30 000 €.

2020 hankkeen kustannukset olivat 41 272 €. Hanke ei valmistunut vaan suurin osa töistä jäi vuodelle 2021.

2021 hankkeelle on kirjautunut 104 523 € kuluja. Valtionapua hankkeelle tulee 80 %, eli 24 642 €. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2021 on 80 000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2021 lisämäärärahaa 80 000 € urheilukeskuksen huoltorakennukseen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan projektiin 5370 (Siltojen peruskorjaus) on varattu määrärahaa 60 000 euroa. Projekti ei toteudu vuonna 2021.
Teknisen lautakunnan projektiin 5391 (Avo-ojien kunnostus) on varattu määrärahaa 35 000 euroa. Projekti ei toteudu vuonna 2021.
Teknisen lautakunnan projektiin 5390 (Kadut ja kv:liikenneturvallisuus) on varattu määrärahaa 40 000 euroa. Projekti ei toteudu vuonna 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan 80 000 euron määrärahan projektiin urheilukentän rakennukset (uudisrakennus, vessat, pukuhuoneet ja suihkut).

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 10 000 euron määräraha katetaan projektiin 5370 varatusta määrärahasta.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 10 000 euron määräraha katetaan projektiin 5391 varatusta määrärahasta.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 40 000 euron määräraha katetaan projektiin 5390 varatusta määrärahasta.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että 20 000 euron määräraha katetaan lainarahoituksella.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi