Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 286 Määräraha talousarvioon 2021 / projekti Ratikylän rata-alikulkusilta ja sen vaatimien katujärjestelyjen suunnittelukustannukset

LAIDno-2021-118

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Vuoden 2021 talousarviossa ei ole varattu investointirahaa Ratikyläntien radan alikulkusillan ja sen vaatimien katujärjestelyjen suunnittelun kustannuksiin. Radan alikulun suunnittelun käynnistäminen katusuunnitelmana 2019 tuli mahdolliseksi, koska valtateiden 3 ja 18 parantamisen hankkeesta on jäämässä rahaa, joka olisi mahdollista käyttää radan alikulun rakentamiseen. Väyläviraston ilmoituksen mukaan vt 3 ja 18 hankkeen saldot on käytettävä hankkeella viimeistään 2022.

Ratikylän alikulkusillasta on vuonna 2011 laadittu rakennussuunnitelma. Suunnitelmat on tarkistettu ja päivitetty tämä hetken suunnitteluohjeiden mukaisiksi. Suunnittelman päivitys on valmis lukuun ottamatta ST-tarjouspyyntöasiakirjoja, joiden laatimiseen menee arviolta viikko. Suunnitelmat on hyväksytetty Väyläviraston asiantuntijoilla.

Toteutuneet suunnittelukustannukset 2019 - 2020 ovat yhteensä 49 754 €.

Suunnitelman päivityksen yhteydessä on jouduttu tekemään lisätutkimuksia, selvityksiä ja vesilain mukaisen lupahakemuksen, joiden johdosta kustannuksia on syntynyt myös 2021 yhteensä 20 529 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2021 talousarvion investointiosaan  lisämäärärahaa 25 000 €  Ratikyläntien radan alikulkusillan ja sen vaatimien katujärjestelyjen suunnittelun kustannuksiin .

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan projektiin 5391 (Avo-ojien kunnostus) on varattu määrärahaa 35.000 euroa. Projekti ei toteudu vuonna 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan 25.000 euron määrärahan projektiin Ratikylän rata-alikulkusillan ja sen vaatimien katujärjestelyjen suunnittelukustannukset.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan projektiin 5391 varatusta määrärahasta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi