Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 288 Määräraha talousarvioon 2021 / projekti urheilukeskusalueen kehittäminen

LAIDno-2021-118

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Masa Hiipakka, kiinteistöpäällikkö, masa.hiipakka@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnanvaltuusto on päätöksessään § 104/16.12.2019 myöntänyt 40 000 €:n määrärahan urheilukeskuksen kaukalon uusimiseen ja tenniskentän aitaamiseen. Hankkeeseen on haettu vuonna 2019 valtionapua 13 295 € ja päätöksessään aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeeseen valtionavun, jonka on 12 496 €.

Hankkeen kustannusarvio on ollut 50 000 €, sisältäen avustuksen ja investointimäärärahan.

Tenniskentän aidan kustannusarvio oli 8 000 € ja toteutunut kustannus 14 400 €. Kaukalon rakennekerroksiin ja konetöihin oli varattu 8000 €, rakennekerrosten toteutuneet kustannukset olivat 4 600 € ja konetöiden 6 000 €. Kustannusarviossa esitettyä käytettyä tekonurmipohjaa kaukaloon ei olisi saatu hankittua kustannusarvion 2 500 € mukaisesti, vaan kustannukset tältä osin olisivat olleet vähintään 10 000 € luokkaa, joten tekonurmi kaukalon pohjalle jätettiin toteuttamatta.

Vuonna 2020 toteutettiin kaukalo pohjatöineen ja valaistuksineen, tenniskentän aita jäi tehtäväksi vuonna 2021. Määrärahaa ei ole varattu vuoden 2021 investointisuunnitelmassa.

Alkuperäisen investoinnin toteutuneet kustannukset ovat 57 229 €, jolloin lisämäärärahan tarve koko hankkeelle on 4 733 €.

2020 hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 40907 €.

2021 Hankkeelle on kirjautunut kuluja 16323 €, hankkeelle maksetaan valtionapua 80 %, eli 9 997 €, jolloin investoinnin lisämäärärahan tarve vuodelle 2021 on 6 326 €.

Loppuosa valtionavusta (2500 €) haetaan maksettavaksi hankeselvityksen hyväksymisen jälkeen vuonna 2022

Päätösehdotus

Esittelijä

Hannu Happonen, perusturvajohtaja, hannu.happonen@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2021 lisämäärärahaa 6 400 € urheilukeskuksen kaukalon ja tenniskentän aidan investointiin.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että terveys- ja hyvinvointijohtaja, vs vapaa-aikapäällikkö Helena Lahtinen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana § 38.

Valmistelija

Helena Lahtinen, terveys- ja hyvinvointijohtaja, helena.lahtinen@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnanvaltuusto on päätöksessään § 104 16.12.2019 myöntänyt 85 000 €:n määrärahan urheilukeskusalueen kehittämiseen. Hankkeeseen on haettu vuonna 2019 valtionapua 48 249, 00 € ja päätöksessään aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeeseen valtionavun 43 300 €.

Hankkeen kustannusarvio on ollut 173 249, 00 € (löytyy hakemuksesta 2019) €, sisältäen avustuksen ja investointimäärärahan.

Talousarviossa 2020 Urheilukeskusalueen kehittämiseen on osoitettu 40 000 €:n määräraha. Hankkeen kustannukset 2020 olivat 33 283 €. Hanke ei valmistunut vaan osa töistä jäi vuodelle 2021 johtuen pääosin Padel -hallin rakennustöiden alun viivästymisestä.

Talousarviossa 2021 ei ole urheilukeskuksen kehittämiselle varattu investointimäärärahaa. Vuodelle 2021 on hankkeelle kirjautunut 16 323 € kuluja. Valtionapua hankkeelle tulee 80 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

Hannu Happonen, perusturvajohtaja, hannu.happonen@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2021 lisämäärärahaa 16 500 € urheilukeskusalueen kehittämiseen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että terveys- ja hyvinvointijohtaja, vs vapaa-aikapäällikkö Helena Lahtinen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana § 39.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää vapaa-aikalautakunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan 22 900 euron määrärahan projektiin urheilukeskusalueen kehittäminen (kaukalo, tenniskentän aita).

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi