Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Lisämääräraha talousarvioon 2021 / projekti kiinteistöjen yhteisinvestoinnit (ennalta arvaamattomat korjaukset)

LAIDno-2021-118

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Masa Hiipakka, kiinteistöpäällikkö, masa.hiipakka@laihia.fi

Kuvaus

Talousarvion investointiosassa on kiinteistöjen ennalta arvaamattomiin remonttikuluihin varattu 50 000 € vuodelle 2021.

Ennalta arvaamattomia budjetoimattomia kuluja on muodostunut 79 648 €. Kulut muodostuvat Ennalta-arvaamattomat investoinnit: Neuvolan muutostyöt 25 000 €, keskuskoulun automaatiomuutokset  15 000 €, keskuskoulun sisäilmakorjaukset 40 000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2021 lisämäärärahaa 25 000 € neuvolan muutostöihin, 15 000 € keskuskoulun automaatiomuutokseen ja 40 000 € keskuskoulun sisäilmakorjauksiin.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan projektiin 5393 (Alempiasteiset tiet) on varattu määrärahaa 100 000 euroa. Projekti ei toteudu vuonna 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan 80 000 euron lisämäärärahan projektille kiinteistöjen yhteisinvestoinnit (ennalta arvaamattomat korjaukset).

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan projektiin 5393 varatusta määrärahasta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi