Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 281 Lisämääräraha talousarvioon 2021 / projekti Säästökirja (kirjaston remontti)

LAIDno-2021-118

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Masa Hiipakka, kiinteistöpäällikkö, masa.hiipakka@laihia.fi

Kuvaus

Laihian kunnanvaltuusto on päätöksessään § 74  14.12.2020 myöntänyt 70 000 €:n määrärahan kirjaston lattian ja alakattojen sekä valaistuksen uusimiseksi.

Alkuperäisen investoinnit toteutuneet kustannukset ylittyivät suunnitelmasta 16 000 €, jakaantuen seuraavasti:

Vinon alakaton yläpuolisen akustovillan purku 5000 €, kaapeloinnin ja purkutöiden lisääntymisestä johtuen oli vuokrattava toinen henkilönostin, jonka kulut 2500 € sekä ikkunoiden alapuolella olleen otsapinnan muuttamisesta levypintaiseksi 8500 €, muuten investointi toteutui suunnitellusti.

Rakennustöiden ja omatoimikirjaston investoinnin yhteensovittamisen edetessä oli kirjaston valaistuksen ohjaus uusittava siten, että valaistus voidaan säätää tilakohtaisesti päälle ja pois automaattisesti. Samoin kirjastotoimen esityksestä on remontin yhteydessä uusittu vanhat hieman kosteusvaurioituneet keittiökaapistot, maalattu kirjaston seinät ja rakennettu yhdelle kirjaston virkailijalle uusi työhuone. Lisäksi omatoimikirjaston vaatiman kameravalvonnan vuoksi vanha ATK-kaappi tuli uusia. Valaistuksen uusiminen oli laskettu salin 70 kattovalaisimen mukaan, nyt KNX-ohjauksella toteutetun valaistusohjauksen muutoksessa tuli myös muiden huoneiden ja kirjaston vanhojen riippuvalaisimien kaapelointi uusia. Kirjaston etupihan kivetys muutettiin korkeustasoltaan siten, että esteetön kulku kirjastoon toteutuu.

Käyttäjän toiveista (keittiö, työhuone ja maalaus) johtuneet kustannukset olivat 15 000 € sekä omatoimikirjaston vaatiman valaistuksen ohjauksen, kaapelointien sekä ATK-muutosten osalta 19 295 €.

Täten hankkeen kokonaiskustannukset ovat 120 295 €, jossa ylitystä alkuperäiseen investointiesitykseen 50 295 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisättäväksi vuodelle 2021 lisämäärärahaa 50 000 € kirjaston remontointiin.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan projektiin 5370 (Siltojen peruskorjaus) on varattu määrärahaa 60 000 euroa. Projekti ei toteudu vuonna 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan vuoden 2021 talousarvion investointiosaan 50 000 euron lisämäärärahan projektiin Säästökirja (kirjaston remontti).

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan projektiin 5370 varatusta määrärahasta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi