Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 285 Lisämääräraha talousarvioon 2021 / perusturvalautakunta

LAIDno-2021-118

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Happonen, perusturvajohtaja, hannu.happonen@laihia.fi

Kuvaus

Perusturvan tehtäväalueiden vammaispalveluiden, ikäihmisten palveluasumisen sekä erikoissairaanhoidon kustannuksien arviodaan ylittävän talousarvioon kirjatut menot. Vammaisten asiakaspalvelun ostojen ylitys on noin 500 000 €. Ikäihmisten palveluasumisen noin 200 000 € sekä erikoissairaanhoidon noin 1 000 000 €. Ylitykset johtuvat käytön lisääntymisestä, kustannustason noususta sekä palvelumaksujen palautuksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Hannu Happonen, perusturvajohtaja, hannu.happonen@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 1 700 000 € lisämäärärahan myöntämistä perusturvan tehtäväalueen talousarvioon.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää perusturvalautakunnan vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosaan yhteensä 1 700 000 euron lisämäärärahan seuraaville kustannuspaikoille:
- Erikoissairaanhoito (palveluiden ostot) 1 000 000 euroa
- Vammaispalvelu (palveluiden ostot) 500 000 euroa
- Ikäihmisten palvelut (palvelusetelit) 200 000 euroa.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha katetaan lainarahoituksella.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus
Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää perusturvalautakunnan vuoden 2021 talousarvion käyttötalousosaan yhteensä 1 700 000 euron lisämäärärahan seuraaville kustannuspaikoille:
- Erikoissairaanhoito (palveluiden ostot) 1 000 000 euroa
- Vammaispalvelu (palveluiden ostot) 500 000 euroa
- Ikäihmisten palvelut (palvelusetelit) 200 000 euroa.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että lisämääräraha 860 000 euroa katetaan harkinnanvaraiselle valtionosuudella ja 840 000 euroa lainarahoituksella.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi