Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 278 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuustarkkailu ja täytäntöönpano  

Valmistelija

  • Satu Tuurihalme, toimistosihteeri, satu.tuurihalme@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen tulee
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. (Kuntalaki 39 §)

Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, on kunnanhallituksen jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi (Kuntalaki 96 §).

Esitellään kunnanvaltuuston 15.11.2021 pitämän kokouksen päätökset sekä suoritetaan niiden laillisuustarkkailu ja päätetään täytäntöönpanosta.

Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan seuraavat asiat:
§ 72 Kunnanhallituksen vastine arviointikertomukseen 2020
§ 73 Osavuosikatsaus 2/2021
§ 74 Investointimäärärahan 2021 siirto toiseen käyttötarkoitukseen / vapaa-aikalautakunta
§ 75 Laihian kunnan tuloveroprosentti 2022
§ 76 Laihian kunnan kiinteistöveroprosentit 2022
§ 77 Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2022-2024
§ 78 Tonttien myyntihinnat / Kalliolan alue
§ 79 Määräalan ostaminen tilasta Vainio (399-401-11-79)
§ 80 Määräalan ostaminen tilasta Somppi (399-407-7-29)
§ 81 Loihde Oyj:n osakkeiden siirto Laihian Nuuka Lämpö Oy:lle
§ 82 Tilojen Isokangas ja Myötämäki siirto Laihian Nuuka Lämpö Oy:lle
§ 83 Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta sekä puheenjohtajan nimeäminen
§ 84 Ero luottamustoimista ja uusien jäsenien valinta
§ 85 Ero luottamustoimesta ja uuden varajäsenen valinta tekniseen lautakuntaan
§ 86 Irtisanoutuminen sivistys- ja vapaa-ajanjohtajan virasta
§ 87 Laihian kunnan hallintosääntö
§ 88 Sopimus ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminnasta ja yhteistoiminta-alueesta
§ 89 Valtuustoaloite / Kunnallisen päätöksenteon koulutuksen järjestäminen
§ 90 Valtuustoaloite / Tekojääradan jäähdytysputkistojen asentaminen pesäpallokentän hiekkatekonurmen rakentamisen yhteydessä
§ 91 Valtuustoaloite / Nuorisovaltuustolle puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntiin
§ 92 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää
- todeta kunnanvaltuuston 15.11.2021 päätökset laillisiksi
- panna päätökset täytäntöön sitä mukaan kuin ne tulevat lainvoimaisiksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi