Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 302 Kokoussuunnitelma / kunnanvaltuusto ja kokousasiakirjat vuonna 2022

LAIDno-2017-111

Valmistelija

  • Sinikka Alamylläri, talousjohtaja, sinikka.alamyllari@laihia.fi

Kuvaus

Kokoussuunnitelman mukaan kunnanvaltuuston kokouksia on suunniteltu pidettäväksi 5 kpl vuonna 2022. Lisäksi on merkitty pidettäväksi 4 valtuuston iltakoulua.
Kokoussuunnitelmasta voidaan poiketa, mikäli siihen on tarvetta.

Valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti. (Kuntalaki 94.4 §)

Kokouskutsu julkaistaan sähköisessä kokoustyötilassa (CaseM), jonne valtuutetut ja kunkin valtuustoryhmän 1-3 varavaltuutettua (kokoushallintajärjestelmän käyttäjät) saavat sähköpostissa kuhunkin kokoukseen erillisen linkin.

Esityslista ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen (julkisilta osin) ovat luettavissa kunnan kotisivuilla.
Lisäksi esityslistasta ja tarkastetusta pöytäkirjasta liitteineen (julkisilta osin) toimitetaan kopiot kirjastoon.

Oheismateriaali: Kokoussuunnitelma 2022 (luonnos)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että

  • valtuuston kokoussuunnitelma ajalle 1.1.–31.12.2022 hyväksytään siten, että suunnitellut kokouspäivät ovat 28.3.–9.5.–20.6.–3.10. ja 14.11.2022.
  • valtuuston kokouskutsu asialistoineen julkaistaan Kyrönmaa-lehdessä.
  • kokouksen tarkastettu pöytäkirja (julkisilta osin) pidetään yleisesti nähtävillä kunnan kotisivuilla kokouspäivää seuraavan viikon tiistaina.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi