Kunnanhallitus, kokous 29.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 294 Ero luottamustoimesta ja uuden jäsenen valinta Perälän äänestysalueen vaalilautakuntaan / aluevaalit 2022

LAIDno-2021-606

Valmistelija

  • Satu Tuurihalme, toimistosihteeri, satu.tuurihalme@laihia.fi

Kuvaus

Pirjo Kinnari pyytää 23.11.2021 saapuneella sähköpostiviestillä eroa henkilökohtaisista syistä Perälän äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä aluevaaleissa 2022.

Kinnari on valittu tehtävään kunnanhallituksessa 2.11.2021 § 263.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. (Kuntalaki 70 §)

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. (Kuntalaki 71 §)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

1) myöntää Pirjo Kinnarille eron Perälän äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä.

2) valita Perälän äänestysalueen vaalilautakuntaan uuden jäsenen aluevaaleihin 2022.

Päätös

Puheenjohtaja avasi keskustelun eron myöntämisestä Pirjo Kinnarille Perälän äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä. Koska pyydettyjä puheenvuoroja ei ollut, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus päätti yksimielisesti myöntää Pirjo Kinnarille eron Perälän äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenyydestä.

Puheenjohtaja avasi keskustelun uuden jäsenen valinnasta. Keskustelun aikana jäsen Tero Frondelius ehdotti uudeksi jäseneksi Päivi Heinistä. Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotettuja on yhtä monta kuin valittavia, kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Perälän äänestysalueen vaalilautakuntaan uudeksi jäseneksi Päivi Heinisen aluevaaleihin 2022.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi