Tekninen lautakunta, kokous 12.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Tiedoksi

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

LAIDno-2024-57

Laihian Mallas Oy, jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu vuonna 2023

Laihian Mallas Oy, jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu vuonna 2023

Laihian kunta, jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu 17.4.2024

Laihian kunta, jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu 19.4.2024

Laihian kunta, Jakkulan ampumaradan pohjavesitarkkailu, kevät 2024

Laihian Mallas Oy, puhdistamotarkkailu 17.4.2024

LAIDno-2018-968, ELY-keskus, Pohjanmaan kierrätys ja markkinointi Oy poisto jätehuoltorekisteristä, Dnro EPOELY/2624/2018

Rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset.

Jakkulan ampumaradan käyttäjäpalaverin muistio.

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi