Tekninen lautakunta, kokous 12.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Piia Riiki ja jäsen Vilho Tekoniemi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää

1. valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
2. että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 25.6.2024.

Päätös

1. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Piia Riiki ja jäsen Vilho Tekoniemi.
2. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi