Tekninen lautakunta, kokous 12.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Muut asiat

Päätös

Lautakunnan seuraava kokous pidetään 14.8.2024 klo 18.00.

Muita asioita ei ollut käsiteltävänä.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi