Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Tiedoksi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi:

  • LAIDno-2020-421, Kuntalaisten asiakastyytyväisyys / EPSI Rating
  • LAIDno-2020-400, Asemakaavan muutosanomus / KPO-Kiinteistöt Oy 
  • LAIDno-2016-223, KHO päätös asemakaavan muutos ja laajennus VT 18 
  • Terveysinsinöörin tarkastuskertomus Rauhalankoulun meluhaitasta 26.8.2020 (esitellään kokouksessa)
  • Isonkylän kaatopaikalla 19.8.2020 pidetyn tarkastuksen muistioluonnos (esitellään kokouksessa)

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi