Tekninen lautakunta, kokous 9.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Panttila Pekka ja jäsen Riiki Piia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Tekninen lautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.9.2020.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Panttila ja Piia Riiki.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi