Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 15.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tiedoksi

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi:

Lausunto Vaasan Aluehallintovirastolle, Dnro LSSAVI/20534/2019, Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus Oy, Koetoiminnan jatkoaikahakemus

Eurofins Ahma Oy, LAIDno- 2019-120, Tutkimustodistukset, Laihian kunnan jätevedenpuhdistamo

Ramboll Oy, Raportti, Laihian kunnan maankaatopaikan vapaaehtoinen ympäristötarkkailu vuosiyhteenveto 2019

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätös

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi