Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 15.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Rakennustarkastaja on tehnyt johtosääntöjen nojalla viranhaltijapäätökset 23.11.- 31.12.2019.

Päätösluettelo on nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi rakennustarkastajan 23.11.- 31.12.2019 tekemät viranhaltijapäätökset.

Päätös

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi