Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 15.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Lautakunnan kokouspäivät vuonna 2020

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Rakennus- ja ympäristölautakunta on pitänyt 10 kokousta vuonna 2019, joista kahteen on sisältynyt ympäristökatselmus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Vuonna 2020 lautakunnan kokouksia pidetään 15.1., 25.2., 7.4., 12.5., 23.6., 18.8., 22.9., 3.11., ja 8.12. yhteensä 9 kertaa, joihin sisältyy ympäristökatselmus keväällä ja syksyllä.

Lisäksi lautakunta voi pitää kokouksia erikseen sovittavana aikana.

Päätös

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi