Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 15.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Lautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastustavasta päättäminen vuodelle 2020 ja kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Lautakunta päättää, että lautakunnan kokouksen pöytäkirjan tarkastavat v. 2020 kaksi kussakin kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa taikka asian niin vaatiessa pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti kokouksessa.

Lautakunta päättää, että pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

Lautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 28.1.2020.

Päätös

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elisa Havusela ja Heikki Tarkkanen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi