Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 15.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Laskujen hyväksyjät

Valmistelija

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Kuvaus

Aikaisemman käytännön mukaan rakennus- ja ympäristölautakunnan laskut on hyväksynyt rakennustarkastaja sekä varalla tekninen johtaja tai lautakunnan puheenjohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mikko Kivelä, rakennustarkastaja, mikko.kivela@laihia.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunnan laskut hyväksyy rakennustarkastaja Mikko Kivelä, varalla tekninen johtaja Jari Mansikka-aho tai lautakunnan puheenjohtaja Timo Kamila.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että laskut hyväksyy valtuustokauden 2017-2021 loppuun saakka rakennustarkastaja Mikko Kivelä, varalla tekninen johtaja Jari Mansikka-aho tai lautakunnan puheenjohtaja Timo Kamila.

Päätös

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:
s-posti: laihian.kunta@laihia.fi