Kunnanvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa olisivat jäsen Timo Kamila ja jäsen Teemu Knuutti.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kunnanvaltuusto päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 28.6.2022.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Timo Kamilan ja valtuutettu Teemu Knuutin.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 28.6.2022.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi