Kunnanvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

Päätös

Laihian Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti kokouksessa 20.6.2022 päivätyt valtuustoaloitteet:
- osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto Laihian kunnassa (LAIDno-2022-372)
- soveltuvuusarviointikokeet johtaville viranhaltijoille (LAIDno-2022-374).

Keskusta-KD:n valtuustoryhmä jätti kokouksessa 20.6.2022 päivätyn valtuustoaloitteen: Vaasan ja Seinäjoen alueen yhteinen kehittämisstrategia (LAIDno-2022-373).

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi