Kunnanhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 YHYRES ry:n Leader-toiminnan kuntarahoitus 2024

LAIDno-2022-353

Valmistelija

  • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

YHYRES-kehittämisyhdistys ry eli Leader YHYRES ry on Isonkyrön, Laihian ja Vaasan Vähänkyrön alueen paikallinen Leader-ryhmä. Kehittämistoiminta tapahtuu pääosin rahoittamalla erilaisia yhteisöjen kehittämishankkeita ja yritystukia pienyrityksille. Tämän lisäksi YHYRES ry toimii mm. kylien kehittäjänä.

Leader-ohjelmakausi 2023–2027 ja rahoitus

Maa- ja metsätalousministeriö teki YHYRES ry:n kanssa sopimuksen toimimisesta Kyrönmaan paikallisena Leader-ryhmänä rahoituskaudella 2023–2027 tämän vuoden alussa. Julkisen rahoituksen määräksi tuli 2,67 milj. euroa. Kuntarahan tarve on 20 % ja yksityisen rahoituksen vaatimus 35 % kokonaisrahoituksesta, jonka määräksi näin muodostuu 4,1 milj. euroa. Isokyrö, Laihia ja Vaasa Vähänkyrön osalta ovat sitoutuneet kuntarahan maksuun koko rahoituskaudeksi (Laihia Kh 1.9.2023 § 150).

Laihian osalta rahoitustarve vuodessa on 59.390,19 euroa, yhteensä koko kaudella 296.950,96 euroa. YHYRES ry esittää, että kunnat varaavat vuoden 2024 talousarvioihin kuntavastinrahan yhdistyksen paikalliseen Leader-toimintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi, että vuoden 2024 YHYRES ry:n Leader-toiminnan kuntarahoitusosuus 59.390,19 euroa varataan vuoden 2024 talousarvioon.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi