Kunnanhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Viranhaltijoiden päätösten täytäntöönpano

LAIDno-2023-86

Kuvaus

Kunnanhallitus,​ kunnanhallituksen puheenjohtaja,​ kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian,​ joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Otto-​​​​​​​​oikeus koskee myös lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirrettyä asiaa,​​​​​​​​ jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. (Kuntalaki 92 §)

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta työnjohtoasioita (esim. vuosilomat,​​​​​​​​ päivystysvapaat,​​​​​​​​ ei-​​​​​​​​harkinnanvaraiset virka-​​​​​​​​ tai työvapaat,​​​​​​​​ koulutus-​​​​​​​​ ja virkamatkamääräykset) tai asiaryhmiä,​​​​​​​​ joista kunnanhallitus on päättänyt ettei se käytä otto-​oikeuttaan. (Hallintosääntö 58 §)

Kunnassa on 4.9.2023 otettu käyttöön palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmä Personec F. Kaikki henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätökset (mukaan lukien työsopimukset ja viranhoitomääräykset) siirtyvät sähköiseen järjestelmäkokonaisuuteen.

Liitteenä luettelot kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 5.9.–4.10.2023. (CaseM-asianhallintajärjestelmä)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että se ei ota käsiteltäväkseen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia päätöksiä.

Kunnanhallitus päättää todeta,​ että päätökset voidaan panna täytäntöön.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi