Kunnanhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Tiedoksi

Kuvaus

- Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus 19.6.2023 § 193, saapunut 12.9.2023
Laihian kunnanhallituksen Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitukselle osoittamat huomiot ja kysymykset (LAIDno-2022-555)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjanotteen tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi