Kunnanhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Osavuosikatsaus 2/2023

LAIDno-2023-87

Valmistelija

  • Jukka Giren, talousjohtaja, jukka.giren@laihia.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumasta raportoidaan kunnanvaltuustolle neljän kuukauden välein. Vuoden toinen osavuosikatsaus käsittää talousarvion toteutuman tammi-elokuulta.

Tammi-elokuun toteutuman mukaan toimintamenoihin varatuista määrärahoista on käytetty 68,6 %. Investointien osalta määrärahoista on käytetty 27,5 %.

Vuoden 2023 verotuloista on talousarvioon verrattuna kertynyt elokuun loppuun mennessä 75,5 %. Syyskuun tilanteen mukaan toteutuma on 80,8 %. Verotulojen kertymää nosti vuoden alussa aikaisemmilta vuosilta tilitetyt verotulot, jotka ovat kertyneet sen hetkisten veroprosenttien mukaisesti. Alkuvuoden jälkeen tilitykset pienenivät. Loppuvuoden tilityksiä pienentävät vielä veronmaksajille maksettavat veronpalautukset. Talousarviossa arvioitu verotulomäärä tulee kuitenkin ylittymään.

Lainaa oli elokuun lopussa 26 558 342 euroa (3 443 euroa/asukas). Ennakkotieto elokuun asukasluvusta on 7 714 henkilöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 2/2023 tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 167-168 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi