Kunnanhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Omistajaohjaus / Laihian Nuuka Lämpö Oy

LAIDno-2023-436

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto, 19.9.2023, § 18
Valmistelijat / lisätiedot: Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Laihian Nuuka Lämpö Oy:n omistama biokaasulaitos on mittavien investointien edessä. Investointien taso riippuu tulevista päätöksistä koskien kunnan jätehuollon järjestämistä uuden jätelain mukaiseksi.

Yhtiön toimitusjohtaja Arto Sjöblom oli kokouksessa selvittämässä laitoksen tilannetta tarkemmin. Kokouksessa esitetty materiaali liitetään pöytäkirjaan liitteeksi.

Päätösehdotus
Esittelijä: Juha Rikala, kunnanjohtaja

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää merkitä tilanteen tiedoksi.

Päätös
Konserni- ja elinvoimajaosto päätti yksimielisesti merkitä tilanteen tiedoksi.

Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella konserni- ja elinvoimajaosto päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle, että Laihian Nuuka Lämpö Oy:lle annetaan seuraava omistajaohjaus biokaasulaitoksen osalta:

Prosessi on syytä ajaa hallitusti alas ja lopettaa laitoksen toiminta.

Merkitään, että Laihian Tilapalvelu Oy:stä toimitusjohtaja Arto Sjöblom ja hallituksen jäsen Janne Laine saapuivat kokoukseen asiantuntijoiksi ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

________________________________________________________

Kunnanhallitus, 9.10.2023, § 169

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää, että Laihian Nuuka Lämpö Oy:lle annetaan seuraava omistajaohjaus biokaasulaitoksen osalta:

Prosessi on syytä ajaa hallitusti alas ja lopettaa laitoksen toiminta.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että puheenjohtaja Minna Niemi (yhteisöjäävi/läheinen Laihian Nuuka Lämpö Oy:n toimitusjohtaja) ja kunnanvaltuuston 1. vpj. Timo Kamila (yhteisöjäävi/Laihian Nuuka Lämpö Oy:n hallituksen jäsen) poistuivat kokouksesta esteellisinä eivätkä ottaneet osaa asian käsittelyyn tai päätöksentekoon. Puhetta tuli johtamaan 1. vpj. Sauli Tuomela.

Merkitään, että päätöksenteon jälkeen Niemi ja Kamila palasivat kokoukseen. Niemi ryhtyi johtamaan puhetta, ja Tuomela palasi paikoilleen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi