Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Valtuustoaloite / Urheilukeskus -viitoitus

LAIDno-2022-329

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 16.5.2022, § 27

Päätös
...
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti kokouksessa 15.5.2022 päivätyn valtuustoaloitteen: Urheilukeskus-viitoitus (LAIDno-2022-329).
...
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

________________________________________________________

Kunnanhallitus, 6.6.2022, § 130

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen teknisille palveluille tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi