Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Valtuustoaloite / Uimahallin lastenaltaan liukumäki

LAIDno-2022-332

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 16.5.2022, § 27

Päätös
...
Laihian Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti kokouksessa 16.5.2022 päivätyn valtuustoaloitteen: Uimahallin lastenaltaaseen liukumäki (LAIDno-2022-332).


Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

_____________________________________________________

Kunnanhallitus, 6.6.2022, § 133

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen hyvinvointipalveluille tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi