Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Valtuustoaloite / Nuorisovaltuuston nuva-kummijärjestelmä

LAIDno-2022-330

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 16.5.2022, § 27

Päätös
...
Keskusta- KD:n valtuustoryhmä jätti kokouksessa 16.5.2022 päivätyt valtuustoaloitteet:
- Nuorisovaltuuston nuva-kummijärjestelmä (LAIDno-2022-330)
...
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

__________________________________________________

Kunnanhallitus, 6.6.2022, § 131

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen hyvinvointipalveluille tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi