Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Valtuustoaloite / Koulujen ylijäämäruuan hyödyntäminen

LAIDno-2022-331

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 16.5.2022, § 27

Päätös
...
Keskusta-KD:n valtuustoryhmä jätti kokouksessa 16.5.2022 päivätyt valtuustoaloitteet:
...
- Koulujen ylijäämäruuan hyödyntäminen (LAIDno-2022-331).
...
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

____________________________________________________

Kunnanhallitus, 6.6.2022, § 132

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen sivistyspalveluille tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi