Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Tiedoksi

Kuvaus

  • Pohjanmaan käräjäoikeus, Haaste riita-asiassa, saapunut 10.5.2022 (LAIDno-2022-313)
  • Vaasan hovioikeus, Tuomio, pvm 19.5.2022 (LAIDno-2020-330)
  • Digi- ja väestötietovirasto, "Äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2023 ja siitä ilmoittaminen DVV:lle", saapunut 23.5.2022 (LAIDno-2022-338)

 

Oheismateriaali: Haaste, DVV:n kirje

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi