Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Osavuosikatsaus 1/2022

LAIDno-2022-69

Valmistelija

  • Jukka Giren, talousjohtaja, jukka.giren@laihia.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumasta raportoidaan kunnanvaltuustolle neljän kuukauden välein. Vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus käsittää talousarvion toteutuman tammi-huhtikuulta.

Tammi-huhtikuun toteutuman mukaan toimintamenot yhteensä ovat 106,1 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja laskennalliseen talousarvioon verrattuna 107,0 %.

Investointien nettomenot ovat 672 477 euroa. Talousarviossa investointien nettomenot ovat 3 208 640 euroa. Tammi-huhtikuun verotulot kasvoivat 4,1 % ja valtionosuudet 8,5 % edellisestä vuodesta. Yhteensä verotulot ja valtionosuudet kasvoivat 5,6 % edellisestä vuodesta. Toukokuun loppuun mennessä verotulot ovat kasvaneet 4,5 %.

Lainaa oli huhtikuun lopussa 27 490 025 euroa (3 474 euroa/asukas). Ennakkotieto huhtikuun asukasluvusta on 7 914 henkilöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1/2022 tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 113–114 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi klo 19.22–19.29.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi