Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Laihian kunnan työterveyshuollon palvelut

LAIDno-2022-343

Valmistelija

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kuvaus

Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi (työterveyshuoltolaki 4 §).

Työantajan ja työterveyshuollon palvelujen tuottajan tulee tehdä työterveyshuollon järjestämisestä kirjallinen sopimus, josta ilmenee työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus (työterveyshuoltolaki 6 §).

Sopimus Laihian kunnan työterveyshuollon palveluista Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa päättyy 31.12.2022. Sopimuksesta on käytetty optiovuodet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa Laihian kunnan henkilöstön työterveyshuollon palvelut hankintamenettelynä avoin menettely liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
Avoimessa menettelyssä kuka tahansa kelpoisuusehdot täyttävä tarjoaja voi tehdä tarjouksen erillisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Kunnanhallitus päättää valtuuttaa kunnanjohtajan ja talousjohtajan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisia tarvittavia muutoksia.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi