Kunnanhallitus, kokous 6.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Laihian kunnan lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennyksestä valtatie 3 välillä Helsingby-Laihia

LAIDno-2019-328

Valmistelija

  • Anna Annila, maanmittausinsinööri, anna.annila@laihia.fi

Kuvaus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää 21.4.2022 päivätyllä kirjeellä Laihian kunnan lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennyksestä valtatien 3 osalta välillä Helsingby-Laihia.

Alkuperäinen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) valmistui helmikuussa 2020 ja yhteysviranomaisena ELY-keskus antoi perustellun päätelmän kesäkuussa 2020. YVA-prosessin jälkeen ELY-keskus valitsi yleissuunnitteluun vaihtoehdon 1b.
Asukkailta ja kunnilta tulleen palautteen perusteella hankkeessa on laadittu vielä kaksi uutta vaihtoehtoa (3a ja 3b), jotka esiteltiin yleisötilaisuuksissa Laihialla 1.11.2021 ja Mustasaaressa 2.11.2021.
Uusien vaihtoehtojen osalta on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennys, joka on nähtävillä 21.4.–17.6.2022.

Arvioinnin täydennystä koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus on pidetty 5.5.2022 Laihian Nuorisoseuralla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Laihian kunnan lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydennyksestä valtatie 3 välillä Helsingby-Laihia liitteen mukaisena.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi