Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Vuoden 2023 yrittäjäpalkinto

LAIDno-2023-465

Valmistelija

  • Maria Katajamäki, hallintokoordinaattori, maria.katajamaki@laihia.fi

Kuvaus

Vuoden yrittäjäpalkinto jaetaan vuorovuosin palvelualan, teollisuusalan ja joka kolmas vuosi sekä maatalousalan että yksinyrittäjän edustajalle (kh 22.11.2016 § 344).

Laihian Yrittäjät ry on lähettänyt kuntaan ehdotuksen, että Laihian vuoden 2023 yrittäjiksi valitaan Tony ja Elina Bengs / T&E Store Oy.

Yrittäjäpalkinnon saannin edellytykset:
1. Palkittavan yrityksen/yrittäjän kotipaikka on Laihia ja yritystoiminta tapahtuu pääosin Laihialla.
2. Palkinnon saajan tulee olla esimerkillinen yritys/yrittäjä.
3. Palkinnon saajaa valittaessa on arvioitava ehdokkaan myönteinen vaikutus Laihian elinkeinotoimintaan.
4. Yrityksen menestystä arvioitaessa on huomiota kiinnitettävä seuraaviin seikkoihin:
- yrityksen taloudelliseen kehitykseen ja liikevaihdon kasvuun
- vaikutukseen työllistäjänä
- yrityksen tuottavuuteen
- ansioihin tuotekehittelyssä ja
- omaperäisyyteen.
5. Tullakseen palkituksi, yrittäjän tulee täyttää ainakin kaksi edellä mainituista seikoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää nimetä vuoden 2023 yrittäjäpalkinnon saajiksi Tony ja Elina Bengsin / T&E Store Oy.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi