Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Viranhaltijoiden päätösten täytäntöönpano

LAIDno-2023-86

Kuvaus

Kunnanhallitus,​​ kunnanhallituksen puheenjohtaja,​​ kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian,​​ joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.
Otto-​​oikeus koskee myös lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirrettyä asiaa,​​ jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. (Kuntalaki 92 §)

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta työnjohtoasioita (esim. vuosilomat,​​​​​​​​​ päivystysvapaat,​​​​​​​​​ ei-​​​​​​​​​harkinnanvaraiset virka-​​​​​​​​​ tai työvapaat,​​​​​​​​​ koulutus-​​​​​​​​​ ja virkamatkamääräykset) tai asiaryhmiä,​​​​​​​​​ joista kunnanhallitus on päättänyt ettei se käytä otto-​​oikeuttaan. (Hallintosääntö 58 §)

Kunnassa on 4.9.2023 otettu käyttöön palkka-​ ja henkilöstöhallinnon järjestelmä Personec F. Kaikki henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätökset (mukaan lukien työsopimukset ja viranhoitomääräykset) siirtyivät sähköiseen järjestelmäkokonaisuuteen.

Liitteenä luettelot kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 5.–31.10.2023. (CaseM-​asianhallintajärjestelmä)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. että se ei ota käsiteltäväkseen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia päätöksiä.
  2. todeta,​​ että päätökset voidaan panna täytäntöön.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi