Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Valtuustoaloite / Urheilukeskus-viitoitus

LAIDno-2022-329

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanvaltuusto, 16.5.2022, § 27

Päätös
...
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti kokouksessa 15.5.2022 päivätyn valtuustoaloitteen: Urheilukeskus-viitoitus (LAIDno-2022-329).
...
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteet kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

________________________________________________________

Kunnanhallitus, 6.6.2022, § 130

Päätösehdotus

Esittelijä

Juha Rikala, kunnanjohtaja, juha.rikala@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää antaa valtuustoaloitteen teknisille palveluille tutkittavaksi ja selvitettäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Valmistelija

Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Kuvaus

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen urheilukeskuksen viitoituksen asentamisesta. Aloitteessa esitetään, että nykyiselle urheilukeskusalueen saavutettavuuden parantamiseksi tulisi asentaa alueen viitoitus. Urheilukeskus tarjoaa monipuoliset puitteet urheiluun. Viitoitus tulisi asentaa kirkonmäelle Ruutintielle osoittavaan liikenteenjakajaan sekä toinen opaste Länsitielle suuntaavaan liittymään.

Urheilukeskusalueen kohdeviitoitus on asennettu aloitteessa esitettyihin liittymiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Mansikka-aho, tekninen johtaja, jari.mansikka-aho@laihia.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuun käsitellyksi.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloite voidaan todeta tässä muodossa loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi