Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Uusi varavaltuutettu Laihian kunnanvaltuustossa

LAIDno-2023-271

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa nimeämään uuden varavaltuutetun vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmään.

Kuntavaalin tuloksen mukaan järjestyksessä seuraava varavaltuutettu on Pauli Ylihärsilä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

  1. Keskusvaalilautakunta päättää määrätä uuden varavaltuutetun Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmään vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.
  2. Keskusvaalilautakunta päättää saattaa asian kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

  1. Keskusvaalilautakunta päätti määrätä Pauli Ylihärsilän uudeksi varavaltuutetuksi Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmään vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.
  2. Keskusvaalilautakunta päätti saattaa asian kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Kuvaus

Todetaan, että Suomen Keskusta r.p. ja Suomen Kristillisdemokraatit r.p. ilmoittivat vaaliliitosta kuntavaaleissa 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on nimennyt Keskusta-KD:n valtuustoryhmään 10. varavaltuutetuksi Pauli Ylihärsilän.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi