Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Merkitään, että jäsen Asko Salminen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa.

Merkitään, että toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Salmisen tilalle valittiin yksimielisesti jäsen Sauli Tuomela.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi