Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Laihian kunnan kiinteistöveroprosentit 2024

LAIDno-2023-446

Valmistelija

 • Jukka Giren, talousjohtaja, jukka.giren@laihia.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudella vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin (kiinteistöverolaki § 11).

Kiinteistöverolakiin on valmisteilla muutos (Hallituksen esitys HE 39/2023), jossa yleinen kiinteistöveroprosentti määritellään jatkossa erikseen rakennuksille ja maapohjalle. Maapohjan osalta alarajaksi on esitetty 1,3 %. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuodesta 2024 alkaen.

Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuoden 2024 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

 • Yleinen kiinteistövero
  • rakennukset 0,93–2,00 % (HE 39/2023)
  • maapohja 1,3–2,00 % (HE 39/2023)
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,41–1,00 %
 • Muun asuinrakennusten kiinteistövero 0,93–2,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 2,00–6,00 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00–2,00 %
 • Voimalaitoksen kiinteistövero 0,93–3,10 %.

 

Kiinteistöveron tuoton arvioidaan ensi vuonna olevan noin 1,65 milj. euroa. Maapohjalle erikseen määrättävä oma kiinteistövero lisää kunnan verotuloja noin 40.000 euroa vuodessa, kun veroprosentiksi määrätään veroprosentin alaraja 1,3 %.

Laihian kunnan kiinteistöveroprosentit vuonna 2023 ovat:

 • Yleinen kiinteistövero 1,00 %
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,50 %
 • Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 3,00 %
 • Yleishyödyllisessä käytössä olevien rakennusten kiinteistövero 0,00 %
 • Voimalaitoksen kiinteistövero 3,00 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto vahvistaa Laihian kunnan vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

 • Rakennusten yleinen kiinteistövero 1,00 %     
 • Maapohjan yleinen kiinteistövero 1,30 %     
 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,50 %                                      
 • Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,00 %                                               
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 3,00 %                           
 • Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00 %
 • Voimalaitoksen kiinteistövero 3,00 %.

 

Jos lakiehdotusta maapohjan ja rakennusten kiinteistöveroprosentin eriyttämisestä ei hyväksytä, yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,00 %.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Merkitään, että talousjohtaja Jukka Girén saapui kokoukseen asiantuntijaksi § 189-191 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi